Đăng bởi: trungdung | Tháng Tư 4, 2008

Cây si bên đường


Tác giả:   Song Bích
Sưu tầm:
Lê Phạm Trung Dung

Cổng trường chiều rợp bóng che,

“ Cây si “ anh đứng hàng me bên đường

Người gì lỳ thấy mà thương

Chiều nào cũng đứng cổng trường chờ em

Bạn bè khúc khích cười khen

Ê chàng đang đứng chờ em kia kìa

ÔI? Sao chàng đẹp thế kia,

Nếu mi không chịu thì chừa cho tao.

Lòng em bối rối xuyến xao

Hai chân bước thấp bước cao thế nầy.

Má đào ngượng chín hây hây

Chân tay thừa thãi thế nầy làm sao?

Mắt phượng liếc sắc như dao

Ngày mai đừng đứng chao dzao nơi nầy.

Lần sau đừng đứng ở đây

Bạn bè trông thấy cả bầy cười trêu

Lần sau đừng cất tiếng kêu

Bạn bè nghe thấy thẩy đều cười la.

Lần sau đón ở xa xa

Cho em khỏi ngượng khi ra cổng trường

Rằng thương thì cũng thương thương

Nhưng mà đừng đứng cổng trường chờ em

Không nghe em giận cho xem

Lần sau em sẽ chẵng nhìn anh đâu.

Nghe Chưa!!!

Tác Giả :Song Bích.
Đặc San Xuân 2008.
Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng Montréal

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: