Đăng bởi: Truong Les-Lauriers | Tháng Một 22, 2011

Sớ Táo Lò-Dê


Hoàng Minh Phú

😆

Táo Lò Dê

Táo Lò Dê.

[Nhạc hồ-quảng]

Táo:
Từ hạ-giới… mượn mây hồng cân-đẩu….á a a.
Vượt muôn trùng…tìm đến Thiên-Cung…a a a.
Suốt mấy ngày qua…sao chẳng thấy Ngọc-hoàng!
À!Hay là Ngài đang ngự-giá ở Casino để mà hưởng….thụ..a a a

[nói]

Táo :
Cha chả!đã đến cổng thiên-cung,sao bốn bề lạnh ngắt…có ai ở đó không????Thật tức chết!tức chết!
Theo như tin tình báo.
Tìm chẳng sót nơi nào.
Từ núi nhỏ,núi cao.
Bụng dạ đã cồn cào.
Cặp giò gà của Táo.
Toàn thân già muốn nhão.
Ngọc-Hoàng ngự nơi nao????

Ngọc-Hoàng:
Ai?Ai dám lớn tiếng già mồm dèm pha Trẫm,
hảy mau xưng danh tánh mà chịu tội……..

Táo: Dạ!Dạ!Táo đây-Táo đây….

Ngọc-Hoàng: Hả? Táo nào vậy?Táo Tây, táo Tàu , táo Bắc-Mỹ-Thuận hay táo chợ Tân-Định vậy?

Táo: Dạ không phải!Hạ-thần là Táo-Quân…Táo Lò-Dê đây!!!!
…Tên cha mẹ sắp xếp.
Táo là Lò-văn-Bếp.
Thuở nhỏ thích ăn tép.
Bây giờ người xẹp lép.
Không khác chi con rệp.
Nhờ ăn nhiều gạo nếp.
Vừa đi sửa sắc đẹp.
Để đón mừng ngày Tết.
Xin nghiêng mình khép nép…

Ngọc-Hoàng:
Thôi! Ngươi đừng có lẻo mép.
Ta mà cho chiếc dép.
Coi chừng ….sùi bọt mép…đó!!!
…..Nầy Táo Lò-Dê!Ngươi mau bẩm báo chuyện nội-bộ của ngươi cho ngắn gọn cho ta rỏ,mà nên nhớ là”no politic”đó… vì ta sợ khi nghe qua sẽ bị “chấn thương sọ não”…lắm..

[ca Sơn đông hướng mã]:
Táo-Quân
Dạ!dạ Thần đây Táo-Quân Lò-Dê.
Kính trình lên đấng thế-tôn Ngọc-Hoàng.
Suốt năm qua thật nhiều chuyện để nói.
Nào chuyện trong nước,đến chuyện ngoài nước.
Hạ-thần tấu xong xin Ngọc-Hoàng chuẩn phê.
Để hạ thần ,còn quay về,chung vui, với thế-gian…
Đón mừng Xuân sang.

[nói]
Ngọc-Hoàng:
Hay lắm!Chuyện dưới trần như thế nào?
ngươi mau báo cáo….


[trống-quân]
Táo: Để thần(mà)kể rõ ngọn nguồn.
Sự tình(mà)trong nước có buồn (mà) cũng có vui.
Chuyện vui nào,lại chẳng có lúc buồn.
Vui,buồn (mà)lẩn lộn bắt nguồn từ đây…
Buồn, vui mà chẳng thấy……

[nói]

Ngọc-Hoàng:
Thôi!thôi,ngươi cứ buồn,vui rồi lại vui ,buồn làm ta chẳng hiểu gì cã…hảy nói rõ xem nào…

Táo: [đọc sớ táo]….
Sớ Táo Lò-Dê.
Muôn tâu Ngọc-Hoàng!Thần từ hạ-giới.
Chúc mừng năm mới-Trên có Ngọc-Hoàng.
Dưới có nhân-gian.Vạn Tuế An-Khang.
Sức-khõe ngập tràn,thái-bình-vĩnh-phúc.
Tiếp theo lời chúc,xin đọc tường-trình.
Mọi việc quang-minh,Táo thần bẩm báo.
Bản-thân của Táo,vốn ở Lò-Dê.
Trời cho ít nghề.Đàn-ca-thơ-phú.
Mong làm thích thú,bạn hữu gần-xa.
Đa-số xa nhà,làm quà hội-ngộ.
Sự tình nội-bộ,thân-hữu của trường.
Lần lượt tỏ tường,đèn Trời duyệt-xét.
Mấy năm trôi qua,cũng nhờ trang nhà.
Học-sinh Lò-Dê,từ từ hội-tụ.
Vườn Xuân nở rộ,thật lắm nhân-tài.
Trang nhà mấy lão, nhọc công lèo lái.
Hoạt-động rất hăng,như ngọn hải-đăng.
Bạn bè xa-gần,nhiều năm gặp lại.
Thật là sảng-khoái,tất cã mọi người.
Đều nên danh-phận,tương-lai sáng-lạn.
Vô cùng hoan-hỉ,kẻ làm bác-sỉ.
Dược-sỉ,luật-sư,có người đi theo.
Phật-pháp nhiệm-mầu,ánh vàng đạo Phật.
Tình-hình chua chát,kinh-tế suy-tàn.
Thất-nghiệp tràn lan…”đàn dê”khốn-đốn.
Bạn bè khắp chốn,bốn phương tìm về.
Trang nhà Lò-Dê,thật là vui-vẻ.
Sự-kiện mới mẻ! Bẩm tấu Ngọc-Hoàng.
Dê Già Lão Tzu,”xuất-chiêu”linh-hoạt.
Ai cũng khâm-phục,trang chủ lắm tài.
Viết bộ truyện dài:-Móng rùa thành Cổ.
Dù là tưởng-tượng,nhưng thật tài-ba.
Cấu-trúc hài-hòa,như là truyện thật.
Dê-Cái-Dê Đực,đạt được điểm son.
Mổi lúc một đông,ngày càng huyên-náo.
Mọi người xông-xáo,liên-lạc hằng ngày.
Tin tức trong ngoài,thảy đều thấu trìệt.
Anh Hồng-anh Việt,Thủy-Đạt-Huê-Khê.
Danh 2-Danh 1,đóng góp tận-tình.
Ai cũng hết mình,viết nhiều đề mục:
…Chuyện thi đối đáp,Dê 70 cách.
Tản-mạn tiếu-lâm,nhà lá Global.
Các cô liếng-thoắng,có Tư xóm Chùa.
Cùng Tiểu Bội-Bội,lập thành cái hội.
“Sư-tử Hà-Đông”,Dê cái rất đông.
Nhất định giử chồng,không cho …dê bậy!!!
Thế-giới đó đây,Dê sống rải-rác.
Có người ở Pháp,có người ở Anh.
Một số châu Úc,không thấy châu Phi.
…Vì Dê ghét khỉ,đa số ở Mỹ.
“Sử gia” Thế Anh gia đình thuận-hòa
Vợ con một nhà,sống bên Trời Âu.
Minh Phú ngồi câu nói miền Trung Mỹ,
Ấy nhà thi sĩ, xuân tình ngào ngạt
Vần thơ dào dạt, đem niềm tin mới
“Càng Già càng Dê, càng Dẻo càng Dai”
Trường”Dê”có phúc,tạo lắm nhân-tài.
Xây-dựng tương-lai,Việt-Nam rạng rở.
Thời gian nhắc nhở,Thần chẳng nói càn.
Khẩn-tấu Ngọc-Hoàng,hảy để mắt-tai.
Đến phần lụt-lội,Long-Vương lớn lối.
Ruộng lúa tràn lan,khắp các thôn làng.
Hủy-diệt mùa màng,hết phương cầy cấy.
Ngọc-Hoàng sẽ thấy,không chỉ Việt-Nam.
Tất cã lân-bang,trên toàn thế giới.
Nhân-loại nghèo đói,thời tiết hoành hành.
Thần xin khấu lạy,trước khi ra đi.
Trở về nguyên-quán,xin được thay mặt.
Nội-Ngoại đàn Dê,cúi xin Ngọc-Hoàng.
Cho dân Việt-Nam,hưởng Xuân an-lạc.
Hạnh-phúc,sang giàu,mọi người ấm no.
Năm Mão khỏi lo….Thần xin bái biệt!!!!!!!
Vạn-tuế!Vạn-tuế!Vạn Vạn tuế!!!!

Táo Lò-Dê.[nhiệm-kỳ tạm thời].

Ngọc-Hoàng:
Tốt! tốt lắm,
vậy ngươi còn điều chi thỉnh-nguyện trước khi trở về…

Táo:

Dạ!Xin cúi đầu khẩn tấu.
Đèn nhà Trời soi thấu.
Cho mưa thuận,gió hoà.
Hết nạn tai bão-lụt.
Hết hạn hán mất mùa.
Cho nông-dân ấm no.
Khẩn-tấu thêm vài điều.
Vì dân nhậu quá nhiều.
Bao dê đực”bị thiến”.
Xin Ngọc-Hoàng ban khiến.
Cho loài Dê phát triển.
Sanh sản cho thật nhiều.
Tránh có ngày tuyệt giống…..

Ngọc-Hoàng:
Được lắm!Ta sẻ cho khanh toại-nguyện,còn chuyện lụt lội thì khanh về khuyến cáo đừng phá rừng,chặt cây nửa…chuyện nắng,mưa thì “thiên-cơ bất khả lậu”ta không nói trước được,cứ ăn ở hiền lành thì gặp may mắn thôi,đã hết giờ diện-kiến,ngươi còn gì để nói thêm không?

[Hò … A li hò lờ]

Táo:
Dạ!cho hạ thần được…hò…xin Ngọc-Hoàng và các chư-vị thiên-đình cùng hò chung cho vui…

Nước Mỹ đất rộng dân giàu…A li hò lờ.
Quanh năm suốt tháng…A li hò lờ…nhà nào cũng no.
Còn Việt-Nam đất ít người đông…A li hò lờ.
Đường xá chật hẹp…A li hò lờ…(nên) lưu thông trên lề.
Hò lơ,hó lơ lắng tai nghe Táo quân dang hò lờ.

Vui Xuân cách biệt quê nhà…A li hò lờ.
Đừng quên cúng bái…A li hò lờ…ông bà tổ tiên.
Nhắn cùng các cháu đôi lời…A li hò lờ.
Tập tành tiếng Việt…A li hò lờ… muôn đời đừng quên….
Hò lơ hó lơ lắng tai nghe Táo quân dang hò lờ…

Dạ! dạ,bây giờ hạ thần xin bái biệt….

Ngọc-Hoàng:
Được!Ta chúc Táo thượng lộ bình an.

Táo Lò-văn-Bếp.
Thường trú tại Xa-lộ cao tốc Đinh-công Tráng-Tân-Định.
Xin bái tạ.

Click >>> QUÁN YÊUCHỢ DZĂNG CHƯƠNG

Bài dự thi Xuân Tân Mão 2011

Advertisements

Responses

 1. Thật là một thiên tài Dzăng Nghệ Lô Dê, 😆

  Hoàng Phú Lão Đại “thi công” càng ngày càng vũ bão! :mrgreen:
  Phóng ra một lúc luôn mấy chưởng
  “Hát Hồ Quảng, Ca Sơn đông hướng mã (???) , Hát Ali Hò Lơ, Hát Trống Quân…” 👿
  Thật là biển hổ đề tên trong “Dzăng Đàn Lô Dê”. 😆
  Thiện Dê ! Thiện Dê! 😆
  Vương Tzu bái phục

 2. MƠ ƯỚC CỦA TÔI LÀ LÀM SAO ĐỂ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI AI CŨNG ĐÓNG GÓP DÙ CÓ HAY KHÔNG CÓ CHẤT LƯỢNG MIỂN SAO MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐỌC ĐƯỢC BÀI CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ NGƯỢC LẠI…. 😆
  ĐÓ LÀ NIỀM VUI CHUNG MÀ AI TRONG CHÚNG TA CŨNG ĐƯỢC THỤ-HƯỞNG CHO CÁI TẾT NĂM NAY,CHO VƯỜN HOA LÒ-DÊ NỞ RỘ, 😳

  NĂM CON MÈO…RẤT THÍCH HỢP CHO LOÀI DÊ CHÚNG TA PHÁT TRÌỂN GIỐNG NÒI…. :mrgreen:
  CÁC BẠN NÊN NHỚ LOÀI MÈO RẤT THÍCH”VUỐT-VE”ĐỪNG BỎ LỞ CƠ-HỘI NẦY MÀ TẬN HƯỞNG CÁI ĐẶC-ÂN TRỜI BAN CHO LOÀI DÊ CHÚNG TA….
  😆
  MỌI THẮC MẮC HAY Ý KIẾN GÌ XIN VUI LÒNG THAM-KHẢO VỚI KIỀU-NỬ TƯ XÓM CHÙA HAY TIỂU-THƯ BỘI-BỘI TRƯỚC ĐỂ TRÁNH TAI-HỌA XẢY RA… 👿
  ĐỪNG HỎI “THẦY TU”TRẦN-V-HỒNG THÌ CHẲNG CÓ KẾT QUẢ GÌ ĐÂU…….. 😆
  CHÚC CÁC BẠN CÓ MÙA XUÂN VUI VẺ.
  H-M-PHÚ.

 3. Ai oi hãy chọn Dê già… A li hò lờ :mrgreen:
  Tuy rằng râu bạc… A li hò lờ… nhưng mà ham leo 🙄
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe Táo quân đang hò lờ…

 4. Ai ơi chớ hám Mèo con… A li hò lờ :mrgreen:
  Trông thì hấp dẫn… A li hò lờ… đâu còn sức leo … 👿
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe Táo Dê đang hò lờ…

 5. Còn trời, còn nước, còn non… A li hò lờ 😆
  Tui còn răng giả… A li hò lờ… tui còn “cạp lê” 😳
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe Táo Dê đang hò lờ…

 6. Anh già có củ chi chi… A li hò lờ :mrgreen:
  Cặp lê em có… A li hò lờ… lì xì bao nhiêu? 🙄
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe Táo em đang hò lờ…

 7. Hôm qua em dạo bên đồi… A li hò lờ 😆
  Thấy anh cuốc đất…A li hò lờ… để lòi củ khoai 🙄
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe Táo Dê đang hò lờ…

 8. Em ơi em có cánh đồng… A li hò lờ 🙄
  Để anh nhổ cỏ … A li hò lờ… anh trồng củ khoai 😳
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe Táo Dê đang hò lờ…

 9. NGHE HÒ TÔI MUỐN PHÁT ĐIÊN…A LI HÒ LỜ. 🙄
  EM ƠI!TỐI ĐẾN… A LI HÒ LỜ…. CHO[ANH]PHIỀN MỘT ĐÊM… :mrgreen:HÒ LƠ HÓ LƠ….
  MÙA XUÂN ÉN LIỆNG BÊN THỀM…A LI HÒ LỜ.
  EM CHO ANH BIẾT… A LI HÒ LỜ….CÓ THÈM[CÁI]CỦ KHOAI…. 😳 hò lơ hó lơ….. .

 10. Củ khoai anh lớn cỡ nào? A li hò lờ… :mrgreen:
  Vườn em đất rộng …A li hò lờ…anh vào thử chơi 😳
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe Táo Dê đang hò lờ… 😆

 11. THƯA CÁC ‘LIỆT DƯƠNG’LÃO TIỀN-BỐI,ĐỌC QUA MẤY VẦN THƠ ĐỐI ĐÁP NẦY,TRONG LÒNG GIÀ NẦY BỔNG”XÚC ĐỘNG”TỪNG CƠN,CƠ THỂ BỔNG NGỨA NGÁY KHÓ CHỊU, MẶT MAỲ ĐỔ LỬA BỪNG BỪNG…. 😆

  BÂY GIỜ TÔI PHẢI CHẠY RA VƯỜN,TÌM CÂY CUỐC VÀ CHỌN BẢI CỎ NÀO THẬT THÍCH-HỢP ĐỂ…..CẮM…CỦ KHOAI “GIỐNG”CỦA MÌNH XUỐNG MỚI MONG “HẠ HỎA” ĐƯỢC…. 👿

  XIN THƯƠNG TÔI ĐỪNG TRA TẤN TÔI NHƯ THẾ NẦY NỬA VÌ….KHO ĐẠN CỦA TÔI ĐÃ CẠN KIỆT TỪ 2 NĂM NAY RỒI :mrgreen:
  ….ĐANG TÌM CÁCH REFILL…… 🙄
  LIỆT DƯƠNG LÃO ĐỆ HOÀNG-PHÚ KHẨN BÁO.

 12. Củ Khoai anh giống khoai mì A LI HÒ LỜ… :mrgreen:
  Không to cho lắm … A LI HÒ LỜ… nhưng LÌ suốt năm 👿
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe Táo Dê đang hò lờ… 😆

 13. Tặng cac bác 60
  Khoai già đã nẫu hết cầy … A li hò lơ :mrgreen:
  Có em đay giúp …A li hò lơ … em vầy thẳng ngay … 😆
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe Táo em đang hò lờ…

 14. Em đang bắt cá ngoài hồ…A li hò lờ 😆
  Thấy anh đứng trộm… A li hò lờ…nhìn vô cái “lờ”.. 🙄
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng Dê đang hò lờ…

 15. “Lờ em” đóng kín chưa khui…A li hò lờ 👿
  Cho anh mở nắp… A li hò lờ…”cá chui” dzô “lờ”.. 😳
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe cá anh đang hò lờ…

 16. Anh ơi, bắt cá hai tay… A li hò lờ… 😆
  Lờ em muốn mở… A li hò lờ… có ngày kẹt tay… 👿
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe cá em đang hò lờ…

 17. Em ơi, chớ sợ kẹt tay … A li hò lờ… 😆
  Lờ em vừa hé … A li hò lờ… có ngay Tôm Càng … 👿
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe cá anh đang hò lờ…

 18. Tôm càng mà kẹp trúng Lờ , A li hò lờ 😆
  Lờ không chịu nổi , A li hò lờ 😦
  Banh Lờ rộng ra a a a a 👿
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe anh Tôm càng đang hò lờ 😆

 19. Anh Ba có “một cái càng” … A li hò lờ… 😆
  đem khoe khắp xóm … A li hò lờ… các nàng mặt xanh … :mrgreen:
  Hò lơ hó lơ lắng tai nghe bé Tư đang hò lờ…

 20. TÔM CÀNG CHỜ CHỰC CỦ KHOAI…ALI HÒ LỜ. 🙄
  KHOAI MÀ DẠI DỘT…ALI HÒ LỜ…ĐỨT HAI TỨC THÌ.… 👿
  HÒ LƠ HÓ LƠ LẮNG TAI NGHE TÁO DÊ ĐANG HÒ LỜ.
  DÙ TO,DÙ NHỎ,DÙ “LÌ”…..ALI HÒ LỜ. 😆
  TÔM CÀNG[MÀ]NỔI GIẬN…ALI HÒ LỜ..“CỦ CHI”CŨNG LÌA. :mrgreen:
  HÒ LƠ HÓ LƠ LẮNG TAI NGHE TÁO DÊ ĐANG HÒ LỜ.HÒ HÒ LƠ.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: