Đăng bởi: Truong Les-Lauriers | Tháng Sáu 10, 2014

LÔ DÊ với Quả Bóng Vàng 2014


Bốn năm một lần… Ngày 12.06.2014  Word Cup 2014 lại trở về với những trận đá banh làm rung động cả triệu con tim trên thế giới… Như nam 2010  xóm nhà lá Lô Dê rất là xôn xao, để cùng nhau chia sẻ cùng nhau những niềm vui trong những ngày hội lớn quốc tế này. Thân mời các bạn hãy tham gia dự thi giải “CÁ Độ Lô Dê với qủa bóng vàng”. Đây là cá độ Đá Banh trong tinh thần thể thao và tạo cho anh chị em có dịp gần gũi nhau qua mạng dù cách xa vạn dặm…. Các bạn gửi lời cá qua Comment và kèm theo nhưng câu phê bình về trận đá hay các cầu thủ cho thêm phần hấp dẫn….

LÔ DÊ với Quả Bóng Vàng 2014 – Vui và Giải trí – No Commercial –

Giải Thường: Huy chương Cá Độ Lo Dê với quả bóng vàng, bạc, đồng và Ham vui 😆

Xóm Lô Dê mùa Worldcup 2014 ….. VI

PORTUGAL – GHANA  USA -GER  KOREA –
BELGIUM
 KẾT QUẢ  Huy chuong
Danh 1   Portugal 2    Ghana 1      (Điểm: 3)      (ĐTL: 13) USA 1 Germany 3  (Điểm:2)  (ĐTL:  15) Korea 2 Belgium 1  (Điểm: 0)(ĐTL: 15)  15 Điểm
ball_lode

 LO DE
HAM  VUI 

Kien  Portugal 2    Ghana 1       (Điểm: 3)       (ĐTL: 27) USA 1 Germany 2  (Điểm:2)  (ĐTL: 29) Korea 1 Belgium 2      (Điểm: 2)(ĐTL: 31)   31 Điểmball_lode

LO DE VANG

 THe Anh  Portugal 2   GHANA 4      (Điểm: 0)      (ĐTL: 23)  USA 3GER 2  (Điểm:0)  (ĐTL: 23)  Korea 0 Belgium 2  (Điểm: 2)(ĐTL: 25)   25 Điểmball_lode

 LO DE  BAC

Thuy Pham  Portugal 1    Ghana 2      (Điểm: 0)      (ĐTL: 0) USA 1 Germany 1  (Điểm:0)  (ĐTL: 0)  0 Điểmball_lode

LO DE
HAM  VUI

Minh Phu   8  Điểmball_lode

LO DE
HAM  VUI

Phuong My  Portugal 5    Ghana 0      (Điểm: 2)      (ĐTL: 2)   2 Điểmball_lode

LO DE
HAM  VUI

Hue Portugal 2     Ghana 1       (Điểm:  3)    (ĐTL: 19)  USA 1 Germany 1  (Điểm: 0)(ĐTL: 19)  19  Điểmball_lode

LO DE DONG

Cuong   0 Điểmball_lode

LO DE
HAM  VUI

Minh Tu    3 Điểmball_lode

LO DE
HAM  VUI


Xóm Lô Dê mùa Worldcup 2014 ….. V

 BELGIUM -RUSSIA  USA -PORTUGAL ALGERIA-KOREA CROATIA MEXICO URUGUAY ITALY
Danh 1  Belgium 2    Russia 1      (Điểm: 2)      (ĐTL: 8) USA 3 Portugal 2  (Điểm: 0) (ĐTL: 8) Algeria 0 Korea 1  (Điểm: 0) (ĐTL: 8) Croatia 1 Mexico 2   (Điểm: 2) (ĐTL:10)
Kien  Belgium 2    Russia 1      (Điểm: 2)      (ĐTL: 24)  USA 1 Portugal 2  (Điểm: 0) (ĐTL: 24) Algeria 0 Korea 1  (Điểm: 0) (ĐTL: 24) Croatia 1   Mexico 0   (Điểm: 0) (ĐTL: 24) Uru 1       Italy 2  (Điểm: 0) (ĐTL: 24)
The Anh  USA 3
Portugal 1  (Điểm: 0) (ĐTL: 23)
 Algeria 1
Korea 3  (Điểm: 0) (ĐTL:23)
Croatia 3 Mexico 1   (Điểm: 0) (ĐTL:23)
Thuy Pham  Uru 0      Italy 0   (Điểm: 0) ((ĐTL:0)
Minh Phu
Phuong My  Uru 1      Italy 1   (Điểm: 0) (ĐTL:0)
Hue  Belgium 2    Russia 1      (Điểm: 2)      (ĐTL: 14) USA 2 Portugal 1  (Điểm: 0) (ĐTL: 14) Algeria 1 Korea 1  (Điểm: 0) (ĐTL: 14) Croatia 2 Mexico 1   (Điểm: 0) (ĐTL: 14) Uru 2       Italy 0  (Điểm: 2) (ĐTL:16)
Cuong  Croatia 2  Mexico 2  (Điểm: 0) (ĐTL:0) Uru 1       Italy 2   (Điểm: 0) (ĐTL:0)
YOU ??

 

Xóm Lô Dê mùa Worldcup 2014 …… IV

 RUSSIA -KOREA  AUS -NEDUC – Hoa Lan  Camroon -Coatia  GER-GHANA ARGENTINE-IRAN
Danh 1  D1 cả Nga bắt đồng (Điểm:3) (ĐTL: 6) Germany 3 Ghana 1  (Điểm: 0) (ĐTL:6)
Kien  Russia 1Korea 0  (Điểm: 0)      (ĐTL: 18) Australia 1 Netherlands 3  (Điểm: 2) (ĐTL:20)  Germany 3 Ghana 1  (Điểm: 0) (ĐTL:20)  Argentine 3 Iran 0  (Điểm: 2) (ĐTL:22)
The Anh TA bat KOREA RUSSIA 2KOREA 3    (Điểm: 0) (ĐTL:18)  Australia 2 Netherlands 3  (Điểm: 3) (ĐTL: 21)  GERMANY 4GHANA 1 (Điểm: 0) (ĐTL: 21)  ARGENTINE 4IRAN 0  (Điểm: 2) (ĐTL:23)
Thuy Pham
Minh Phu
Phuong My
Hue  Russia 1Korea 2  (Điểm: 0)      (ĐTL: 8) Aus – Hòa Lan0 – 3  (Điểm: 2) (ĐTL:10) Cameroon. – Croatia 0 – 2  (Điểm: 2) (ĐTL:12)  Germany 2 Ghana 0 (Điểm: 0) (ĐTL:12)
Minh Tu  korean 2 Russia 1  (Điểm: 0)      (ĐTL: 3)
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa Worldcup 2014 —- III

CAMEROON CROATIA URUGUAY ENGLAND COLUMBIA IVORYCOAST SWITZERLAN FRANCE ITALY   COSTA RICA
Danh 1
Kien Cameroon 1 Croatia 2      (Điểm: 2)      (ĐTL: 13) Uruguay 1 England 2  (Điểm: 0) (ĐTL:13)  Columbia 2 Ivory 1  (Điểm: 3) (ĐTL:16) Switzerland 1 France 2  (Điểm: 2) (ĐTL:18) Italy 3    Costa 0  (Điểm: 0) (ĐTL: 18)
The Anh    Uruguay 2  England  1  (Điểm: 3) (ĐTL: 18)  Ca’  France thang SWITZERLAND chap 1/2 trai
Thuy Pham
Minh Phu Cameroon 1 Croatia 1      (Điểm: 0)   (ĐTL:3) Uruguay 0 England 1  (Điểm: 0) (ĐTL: 3)  Columbia 2 Ivory 1  (Điểm: 3) (ĐTL:6) Switzerland 1 France 1  (Điểm: 2) (ĐTL:8)
Phuong My
Hue
Cuong
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa Worldcup 2014 —– II

ARGENTIN-BOSNIE IRAN-NIGERIA GHANA-USA BRAZIL-MEXICO SPAIN- CHILE
Danh 1  D1 cả Brazil chấp Mex 1/2 trái.  (Điểm:0)  (ĐTL: 3)
Kien Argentina 3   Bosnia 1      (Điểm: 2)     (Điểm tích luỹ: 11) Iran 1   Nigeria 3 (Điểm: 0)  (ĐTL: 11) Ghana 2   USA 1 (Điểm:0) (ĐTL:11) Brazil 3 Mexico 1 (Điểm:0) (ĐTL:11) Spain 3   Chile 1  (Điểm:0)(ĐTL:11)
The Anh    IRAN 0-NIGEIA 3 (Điểm:0) (ĐTL: 10)  GHANA 1 -USA 2 (Điểm:3) (ĐTL:13) TA bat MEX Bra -Mex 2- 3 (Điểm: 0)  (ĐTL: 13)  TBN – Chilê1 – 2       (Điểm: 2) (ĐTL:15)
Thuy Pham
Minh Phu Argentina 3   Bosnia 0   (Điểm:3)       (Điểm tích luỹ: 3) Iran 0   Nigeria 2 (Điểm:0) (ĐTL:3)  Brazil 3  Mexico 1 (Điểm:0)  (ĐTL: 3) Spain 3     Chile 0  (Điểm: 0) (ĐTL:3)
Phuong My
Hue  Brazil 3 Mexico 1 (Điểm:0) (ĐTL: 8)  TBN – Chilê2 – 1       (Điểm: 0)(ĐTL: 8)
Cuong
YOU ??

 

Xóm Lô Dê mùa Worldcup 2014  —- I

BRA-COA  MEX-CAMER  SPAIN-NETH ENGLAND-ITA  GER-PORT
Danh 1 Bắt COA Điều kien BRA chap 1  (Điểm: 3)     (Điểm tích luỹ: 3)  D1 ra keo ai bat Duc phai chap 1 trai
Kien  Brazil 3        Croatia 1     (Điểm: 3)      (Điểm tích luỹ: 3)  Mexico 2      Cameroon 1 (Điểm: 2)  (Điểm tích luỹ: 5)  Spain 3  Netherland 1 (Điểm:0)(Điểm tích luỹ: 5) England 0 Italy 1           (Điểm: 2)     (Điểm tích luỹ: 7) Ger 3       Port 1 (Điểm:2)     (Điểm tích luỹ: 9)
The Anh  Brasil chấp 1 trái (Điểm: 3)      (Điểm tích luỹ: 3)  Spain2  Netherland 3 (Điểm: 2)(Điểm tích luỹ: 5)  Italy2 England 1 (Điểm:3) ( Điểm tích luỹ: 8) GER 3     PORT 1 (Điểm: 2) (Điểm tích luỹ: 10)
Thuy Pham  Brazil 2       Croatia 0     (Điểm: 2)      (Điểm tích luỹ: 2)
Minh Phu England 2       Italy 1  (Điểm: 0)(Điểm tích luỹ: 0)
Phuong My
Hue  Brazil 2       Croatia 1     (Điểm: 2)       (Điểm tích luỹ: 2)  Mexico 1     Cameroon 1  (Điểm:0) (Điểm tích luỹ: 2)  Spain2    Netherland 3 (Điểm:3)  (Điểm tích luỹ: 5) England 1 Italy 2  (Điểm: 3)(Điểm tích luỹ: 8)  PORT 0    GER 0 (Điểm: 0) (Điểm tích luỹ: 8)
Cuong
YOU ??

Dự thi:

Tất cả các bạn Lô Dê và độc giả trang Blog, gửi lời cá qua comment hay gửi qua email của nhóm Lô Dê. Còm phải gửi trước giờ đá banh.

Cách gửi: Biên vào Comment: Thí dụ : BRA -COA : Tỉ Số hay BRA thắng / Huề / Thua

hay là

Cá -Bắt (chỉ có thắng hay thua) BRA – COA Brasil, chấp Z trái, (ít nhât là Z=0,5 trái) Thí dụ BRA thắng chấp 0,5 trái

Cách thức cho điểm:

1. Cá Theo tỉ số : Trúng 100% : 3, Trúng nhưng không đúng tỉ số: 2

Thí dụ Kết quả BRA -COA : 3-2 Ai gửi BRA -COA: 3-2 : 3 điểm Ai gửi BRA-COA : 3-1 : 2 điểm Ai gửi BRA-COA : x-y; X>Y : 2 điểm Ai gửi BRA thắng: 2 điểm

Kết quả BRA -COA : 3-3 Ai gửi BRA -URG: 3-3 : 3 điểm Ai Gửi : BRA_COA huề : 2 diểm

Kết quả BRA -COA : 2-3 Ai gửi BRA -URG: 2-3 : 3 điểm Ai gửi BRA thua: 2 điểm

2. Cá- Bắt: Cá đúng : 3 điểm, cá sai thì người bắt đưọc: 3 điểm

BRA – COA Brasil, chấp Z trái, (ít nhât là Z=0,5 trái) Gửi : Cá BRA -COA : BRA thắng, chấp Z

Thí dụ Danh  và  Anh cá trận BRA-COA (do anh Kiên gửi) Nếu Danh chấp Croatia một trái. Nếu tỷ số là Brazil 0- Croatia 0 thì Danh thua keo đó Nếu tỷ số là Brazil 1- Croatia 0 thì Danh và Anh huề nhau Nếu tỷ số là Brazil 2- Croatia 0 thì Danh thắng

Nếu Danh chấp Croatia một trái rưỡi (1.5 trái) Nếu tỷ số là Brazil 0- Croatia 0 thì Danh thua keo đó. Nếu tỷ số là Brazil 1- Croatia 0 thì Danh thua keo đó vì Brazil phải thắng ít nhất là 1 trái rưỡi. Nếu tỷ số là Brazil 2- Croatia 0 thì Danh thắng

Nếu Danh chấp Croatia nửa trái. Nếu tỷ số là Brazil 0- Croatia 0 thì Danh thua keo đó. Nếu tỷ số là Brazil 1- Croatia 0 thì Danh thắng keo đó vì Brazil đã thắng ít nhất là nửa trái. Nếu tỷ số là Brazil 1- Croatia 1 thì Danh thua keo đó.

 

 

 

Advertisements

Responses

 1. Brazil 2 – Croatia 0

 2. Brazil 3 – Croatia 1

 3. Mexico 2- Cameroon 1
  Spain 3- Netherland 1

  Có lẽ trận Mễ Tây Cơ và Cameroon sẽ hào hứng hơn.

 4. Niederland – Spanien 3-2

 5. Italy 1- England 0

 6. TRẬN SẮP TỚI Ở BẢNG D….ENGLAND 2-1 ITALIA.
  URUGUAY 1-1 COSTA RICA.
  ENGLAND 1-0 URUGUAY.
  COSTA RICA 2-1 ITALY.
  ITALY 2-O URUGUAY.
  ENGLAND 2-0 COSTA RICA.
  DỰ ĐOÁN CÁC TRẬN BẢNG C.
  COLUMBIA 1-0 GREECE.
  JAPAN 2-I VORY COAST.
  GREECE 2-2 JAPAN.
  COLUMBIA 2-1 IVORY COAST.
  GREECE 1-0 IVORY COAST.
  COLUMBIA 2-O JAPAN.
  CÁC TRẬN CÒN LẠI BẢNG B.
  SPAIN 3-O CHILE.
  NETHERLANDS 4-0 AUSTRALIA.
  SPAIN 2-0 AUSTRALIA.
  NETHERLAND 3-1 CHILE.
  CÁC TRẬN CÒN LẠI BẢNG A.
  BRAZIL 3-1 MEXICO.
  CROATIA 1-1 CAMEROON.
  BRAZIL 3-0 CAMEROON.
  CROATIA 2-0 MEXICO.
  DỰ ĐOÁN CÁC TRẬN BẢNG E.
  SWITZERLAND 2-0 ECUADOR.
  FRANCE 2-1 HONDURAS.
  SWITZERLAND 1-1 FRANCE.
  HODURAS 2-0 ECUADOR.
  SWITZERLAND 2-1 HONDURAS.
  FRANCE 2-0 ECUADOR.
  CÁC TRẬN BẢNG F.
  ARGENTINA 3-0 BOSNIA HERZ.
  NIGERIA 2-0 IRAN.
  ARGENTINA 4-0 IRAN.
  NIGERIA 2-1 BOSNIA HERZ.
  ARGENTINA 3-1 NIGERIA.
  BOSNIA HERZ 1-0 IRAN.
  …..CÒN TIẾP…..

  .

  • Nhung ca cua anh duoc nhan.
   Mot so se duoc ghi lai len tren bang .
   Tren bang ghi nhung tran hap dan co nhieu ban thich.
   Chuc anh vui nhieu nhe 😆

 7. Eng – ITA. 1. – 2
  PORT. – GER 0- 0

 8. Trước khi trận đấu bắt đầu và sau khi đọc mấy lời “bình loạn”, xin được đổi tỳ số tiên đoán: Germany 2- Portugal 1.

 9. Vi co qua nhieu tran dau…
  Cac ban cu gui tein doan ve trang nha
  Sau khi cac doi vao tranh Chung ket se tinh diem lan thu I nhe….
  Ca’ HAY khong bang bang HAY CA’
  😆

 10. TRan Ghana -USA rat hao hung:
  Ghana co nhieu cau thu da o Au Chau
  USA co Coach la Klinsmann ( Germany )
  Ai thang ai bai da y???

 11. Hom nay 17- 06 co hai tran rat hap dan
  BRA -MEX : Brasil vo dich nhieu lan
  MEX dan chau My La tinh nhieu trien vong

  RUS -KOR RUS la Nga choi rat hay … nhung bi lot dai hoai…
  KOR choi rat bao chuyen da vo chan thay vi da banh…

  The Anh gui ca nhe … 🙂
  Bra -Mex 2- 3
  Rus KOR 2- 3

 12. Russia 1 – Korea 0

 13. korean 2 Russia 1

 14. Aus – Hòa Lan 0 – 3
  TBN – Chilê 2 – 1
  Cameroon. – Croatia 0 – 2

 15. D1 dự đoán 3 trận ngay 22-6 gồm: Argentina thẳng Hàn quốc 3-1, Đức thắng Ghana 3-1 , Bosnia thắng Niegia 2-1

 16. THe Anh Sau tran Ghana _DUc, Toi doan …
  Portugal 2 – GHANA 4
  USA 3 – GER 2

 17. Có quá nhiều chuyện “ngựa về ngược” trong các trận đấu trong World Cup kỳ này. Thật là khó đoán.

  Dự đoán các trận đấu ngày 26 tháng 7:
  Portugal 2 – Ghana 1
  USA 1 -Germany 2
  Korea 1- Belgium 2

 18. The Anh :
  Algeria 1 – Korea 3

  Korean phai thang … 😆

  • The Anh ghi them truoc gio dau …

   USA 3 Portugal 1

   👿


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Chuyên mục

%d bloggers like this: