Đăng bởi: Truong Les-Lauriers | Tháng Sáu 13, 2016

LÔ DÊ với Quả Bóng Vàng 2016


Bốn năm một lần… Ngày 10.06.2016  EM Cup 2016 lại trở về với những trận đá banh làm rung động cả triệu con tim trên thế giới… Như năm 2010  xóm nhà lá Lô Dê rất là xôn xao, để cùng nhau chia sẻ cùng nhau những niềm vui trong những ngày hội lớn quốc tế này. Thân mời các bạn hãy tham gia dự thi giải “CÁ Độ Lô Dê với qủa bóng vàng”. Đây là cá độ Đá Banh trong tinh thần thể thao và tạo cho anh chị em có dịp gần gũi nhau qua mạng dù cách xa vạn dặm…. Các bạn gửi lời cá qua Comment và kèm theo nhưng câu phê bình về trận đá hay các cầu thủ cho thêm phần hấp dẫn….

LÔ DÊ với Quả Bóng Vàng 2016 – Vui và Giải trí – No Commercial –

Giải Thường: Huy chương Cá Độ Lo Dê với quả bóng vàng, bạc, đồng và Ham vui 😆

 

Xóm Lô Dê mùa EM 2016  —- I

 France –  Romania
2-1
 Albania – Switzerland
0-1
 Wales-    Slovakia

2-1

 England-  Russia

1-1

 Điểm
Danh 1 bắt đội Pháp, chấp 1/2 trái

(Điểm: 2)

   2
Kiên France  2            Romania 0

(Điểm: 2)

Albania 0

Switz   1

(Điểm: 3)

Wales 0

Slovakia 1

England 2

Russia 1

   5
Thế Anh  France  2- 1 Rumani

(Điểm: 3)

Wales 1

Slovia 2

England 1

Russia 2

    3
Đạo Minh Tự  Slovakia 1 Wales: 1
Duy Triệu  Wales 2 Slovakia 0
(Điểm: 2)
 2
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa EM 2016 —- II

Turkey -Croatia

0- 1

Poland-Nord Irland

1-0

Germany – Ukraine

2-0

Spain- Czech Republic (Tiep)
1-0
Điểm
Danh 1
Kiên  Germany 3 Ukraine 1

(Điểm: 2)

    2
Thế Anh  Germany 3 Ukraine 2

(Điểm: 2)

   2
 Đạo Minh Tự Germany 3
Ukraine : 1  
(Điểm: 2)
 Spain : 2
CH-Sec :0 (Điểm: 2)
   4
Duy Triệu Đức 2 Ukraine 0

(Điểm:3)

 Tbn 1-0 Czech,

(Điểm: 3)

   6
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa EM 2016 —- III

 Belgium -Italy 0-2

 

 Ireland -Sweden

1-1

 Austria (Ao)- Hungary  0-2  Portugal -Iceland      1-1 Điểm
Danh 1 Austria 1
Hungary 2 (Điểm: 2)
Portugal 2
Iceland 0
 2
Kiên Belgium 2   Italy 1  Austria 2
Hungary 1
Portugal 2
Iceland 0
Thế Anh  Belgium 0   Italy 2
(Điểm: 3)
 Austria 2
Hungary 0
 Portugal 1
Iceland 2
 3
Đạo Minh Tự  Belgium : 0
Italy : 1
(Điểm: 2)
 Hungary: 0  Áo : 1  Bồ Đào Nha : 2 – Iceland : 1  2
Duy Triệu  ý 1-1 bỉ,  thụy điển 1-0 ch ailen  Bồ Đào Nha thắng 2-0 Iceland
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa EM 2016 —- IV

 Russia- Slovakia

0 – 2

 France – Albania
2-0
 Romani- Thuy Sy

1- 1

 England- Wales        2-1 Điểm
Danh 1  D1 cá độ với K và bắt Albania.

(Điểm: 2)

England 2

Wales 1

(Điểm: 3)

  5
Kiên Russia 0
Slovakia  1
 K cá độ với Danh 1.  Bắt Pháp và chấp 1.5 trái Romania 1
Thuy Sy 0
England2

Wales 0

(Điểm: 2)

 2
Thế Anh  Russland 1 –
Slovakia 3
 France  3

Albania 0

(Điểm: 2)

 Romania 2
– Thuy Sy 1
 England 3

Wales 1

(Điểm: 2)

  4
Đạo Minh Tự Slovakia : 1

Nga : 1

 Thuy Sy : 2 Romania: 1 England 1

Wales 1

Duy Triệu  Nga 1-0 Slovakia  Pháp 2-0 Albania (Điểm: 2)  Thụy Sĩ 2-1 Rumania   2
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa EM 2016 —- V

 Germany -Poland 0-0  Ukraine- N. Ireland 0-2  Italy-Sweden     1-0 Czech Republic- Croatia 2-2 Điểm
Danh 1  Germany 2 Poland 0 Ukraine 2
N.Ireland 2
 Ý – Thuydien 2-1    (Điểm: 2) Czech – Croatia 2-2 (Điểm: 3)  5
Kiên Germany 2 Poland 1 Ukraine 2
N.Ireland  0
Italy 2 Sweden1 (Điểm: 2) Czech 1 Croatia 2  2
Thế Anh  Germany 3 -Poland 2 Ukraine 2
N.Ireland  1
 Italy 1 Sweden 1  Czech 0 – Croatia 2
Đạo Minh Tự  Germany 3 Poland 2  Italy 2 Sweden 1 (Điểm: 2) Czech 0 Croatia 1  2
Duy Triệu Germany 2 Poland 0 Ukraine 1
N.Ireland 0
 Italy 1 Sweden 1 Czech 1 Croatia 2
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa EM 2016 —- VI

 Spain- Turkey 3-0  Belgium-Ireland     3-0  Iceland-Hungary   1-1  Portugal-Austria     0-0 Điểm
Danh 1 Belgium 2 Ireland 1  (Điểm: 2)  Iceland 0  Hungary 2  Bồ đào nha – Áo 2-0.  2
Kiên  Spain 3   Turkey 1  (Điểm: 2) Belgium 2 Ireland 1  (Điểm: 2)  Iceland 2  Hungary 1 Portugal 2
Austria 1
 4
Thế Anh  Spain 3- Turkey 1  (Điểm: 2)  Belgium 2  Ireland 0  (Điểm: 2)  Iceland 2

Hungary 1

 Portugal 1
Austria 2
 4
Đạo Minh Tự
Duy Triệu  Spain 2   Turkey 0  (Điểm: 2) Belgium 1 Ireland 0  (Điểm: 2) Iceland 1  Hungary 1  (Điểm: 3) Portugal 1
Austria 0
 7
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa EM 2016 —- VII

 Thuy Sy -France              0-0 Romania – Albania    0-1  Russia-Wales       0-3  Slovakia-England   0-0 Điểm
Danh 1 Roman 2 Albania 2
Kiên Thuy Sy 0

France 1

Roman 1

Albania 0

Russia 1  Wales  0 Slovakia 1  England  2
Thế Anh  Thuy Sy 1

France 2

Roman 0

Albania 1

(Điểm: 3)

 Russia 2  Wales  0  Slovakia 2  England  1  3
Đạo Minh Tự
Duy Triệu  Pháp 1-1 Thụy Sĩ

 


Rumani 1-0 Albania
 
Wales 1-0 Nga  
(Điểm: 2)
 Anh 2-0 Slovakia

 

2
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa EM 2016 —- VIII

 Ukarine -Poland             0-1  N.Ireland- Germany 0-1  Czech Republic- Turkey      0-2  Croatia- Spain        2-1 Điểm
Danh 1  Ukarine1 Poland 3  (Điểm: 2) N.Ireland 1

Germany 3

(Điểm: 2)

D1 cá độ với K , bắt TBN, chấp 1.5 trái  4
Kiên Ukarine1 Poland 2  (Điểm: 2) N.Ireland 1

Germany 3

(Điểm: 2)

 K cá độ với D1     (Điểm: 2)  6
Thế Anh Ukarine 0
Poland 2  (Điểm: 2)
N.Ireland 0 Germany 3 (Điểm: 2)  Czech 0

Turkey 1

(Điểm: 2)

 Croatia 2
Spain 1 (Điểm: 3)
 9
Đạo Minh Tự
Duy Triệu  Đức 3-0
(Điểm: 2)
Sec 1-0 Tbn 2-0
 2
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa EM 2016 —- IX

 Iceland- Austria             2-1  Hungary-Portugal   3-3  Italy -Ireland     0-1  Sweden – Belgium   0-1 Điểm
Danh 1 Iceland 1  Austria 2 Hungary 2 Portugal 1
Kiên Hungary 1 Portugal 2 Italy 2 Ireland 0  Sweden 1 Belgium 2 (Điểm: 2)  2
Thế Anh  Italy 2 Ireland 1  Sweden 0 Belgium 3 (Điểm: 2)  2
Đạo Minh Tự
Duy Triệu Iceland 0  Austria 2 Hungary 0 Portugal 2  Italy 1 Ireland 0  Sweden 0 Belgium 1 (Điểm: 3) 3
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa EM 2016 —- X

Điểm
Danh 1
Kiên
Thế Anh
Đạo Minh Tự
Duy Triệu
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa EM 2016 —-XI

Điểm
Danh 1
Kiên
Thế Anh
Đạo Minh Tự
Duy Triệu
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa EM 2016 —- XII

Điểm
Danh 1
Kiên
Thế Anh
Đạo Minh Tự
Duy Triệu
YOU ??

Xóm Lô Dê mùa EM 2016 —- XIII

Điểm
Danh 1
Kiên
Thế Anh
Đạo Minh Tự
Duy Triệu
YOU ??

Dự thi:

Tất cả các bạn Lô Dê và độc giả trang Blog, gửi lời cá qua comment hay gửi qua email của nhóm Lô Dê . Còm phải gửi trước giờ đá banh.

Cách gửi: Biên vào Comment: Thí dụ : BRA -COA : Tỉ Số hay BRA thắng / Huề / Thua

hay là

Cá -Bắt (chỉ có thắng hay thua) BRA – COA Brasil, chấp Z trái, (ít nhât là Z=0,5 trái) Thí dụ BRA thắng chấp 0,5 trái

Cách thức cho điểm:

1. Cá Theo tỉ số : Trúng 100% : 3, Trúng nhưng không đúng tỉ số: 2

Thí dụ Kết quả BRA -COA : 3-2 Ai gửi BRA -COA: 3-2 : 3 điểm Ai gửi BRA-COA : 3-1 : 2 điểm Ai gửi BRA-COA : x-y; X>Y : 2 điểm Ai gửi BRA thắng: 2 điểm

Kết quả BRA -COA : 3-3 Ai gửi BRA -URG: 3-3 : 3 điểm Ai Gửi : BRA_COA huề : 2 diểm

Kết quả BRA -COA : 2-3 Ai gửi BRA -URG: 2-3 : 3 điểm Ai gửi BRA thua: 2 điểm

2. Cá- Bắt: Cá đúng : 3 điểm, cá sai thì người bắt đưọc: 3 điểm

BRA – COA Brasil, chấp Z trái, (ít nhât là Z=0,5 trái) Gửi : Cá BRA -COA : BRA thắng, chấp Z

Thí dụ Danh  và  Anh cá trận BRA-COA (do anh Kiên gửi) Nếu Danh chấp Croatia một trái. Nếu tỷ số là Brazil 0- Croatia 0 thì Danh thua keo đó Nếu tỷ số là Brazil 1- Croatia 0 thì Danh và Anh huề nhau Nếu tỷ số là Brazil 2- Croatia 0 thì Danh thắng

Nếu Danh chấp Croatia một trái rưỡi (1.5 trái) Nếu tỷ số là Brazil 0- Croatia 0 thì Danh thua keo đó. Nếu tỷ số là Brazil 1- Croatia 0 thì Danh thua keo đó vì Brazil phải thắng ít nhất là 1 trái rưỡi. Nếu tỷ số là Brazil 2- Croatia 0 thì Danh thắng

Nếu Danh chấp Croatia nửa trái. Nếu tỷ số là Brazil 0- Croatia 0 thì Danh thua keo đó. Nếu tỷ số là Brazil 1- Croatia 0 thì Danh thắng keo đó vì Brazil đã thắng ít nhất là nửa trái. Nếu tỷ số là Brazil 1- Croatia 1 thì Danh thua keo đó.

 

 

 

Advertisements

Responses

 1. Pháp thắng với tỷ số: 2-0.

 2. Wales- Slovakia : 1-2 Slovakia thang
  Engl – Russland : 1-2 Russland thang

  • trinh minh hoc chung vuong the anh,danh1, giao,bich thuy,dong pho,Thanh Thuy
   64-67 o LL hoi tham cac ban con nho tui khong?

 3. Thắng thế nào? Thua thế nào? Giải thưởng 1 con dê cái, phải không? 🌝

  • Y kien rat hay !
   Nhung chua co DE Cai ? Co DE cai nao tinh nguyen khong ?
   😆

  • Các anh ơi, muốn quà gì ? có Dê Bà gan đó không ?
   Em mễc đó nhe :mrgreen:

 4. Danh 1 và Kiên sẽ cá độ. Kiên bắt Pháp và chấp 1.5 trái.
  Ooh la la. Que le meilleur gagne!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Chuyên mục

%d bloggers like this: