Đăng bởi: Truong Les-Lauriers | Tháng Bảy 5, 2018

LÔ DÊ với Quả Bóng Vàng 2018- FINAL


LÔ DÊ với Quả Bóng Vàng 2018- QUARTER & FINAL

– Vui và Giải trí – No Commercial –

Xin chúc mừng các bạn đã tham gia hào hưng cuộc thi dự đoán giải Túc càu Thê Giới 2018

Xóm Lô Dê mùa Worldcup 2018 …..
KET QUA Vong 16 + Final (X)+ Ai la Vo dich (Y)
266848-07-7-0066Champion Lân Trần        175  Điểm
266848-07-7-00632. Place :     Tám Đakao 150 Điểm
266848-07-7-00643. Place : Khai Phong 145 Điểm
266848-07-7-00654. Place :  NKGermany 125 Điểm
266848-07-7-00655. Place :  TDFRance  80 Điểm
6.place – 18 .place : list medaills in Tabele 266848-07-7-0037 266848-07-7-0033 266848-07-7-0034 266848-07-7-0035

  Cheerlesder :Yvonne Khuu 266848-07-7-0065


Điểm Vàng = 50 Bạc = 30 Đồng=10 Ham vui
 Anh3Vú 40+30+0= 70  266848-07-7-0033 266848-07-7-0033 266848-07-7-0035
 Tám Đakao

266848-07-7-0063

 

70+50+30=150  266848-07-7-0037 266848-07-7-0037 266848-07-7-0033
Khai Phong

266848-07-7-0064

65+60+30=145  266848-07-7-0037 266848-07-7-0037 266848-07-7-0033
Thuỷ Thứ Thiệt 10 + 0 + 0 =10 266848-07-7-0035
Lân Trần

266848-07-7-0066

55+70+50=175 266848-07-7-0037 266848-07-7-0037 266848-07-7-0037
Brian Lee 0  + 0 +0 =0 266848-07-7-0035
 NKGermany

266848-07-7-0065

 40+55+30=125 266848-07-7-0037 266848-07-7-0037  266848-07-7-0033
 Phạm Nga  20 + 0 + 0=20  266848-07-7-0034 266848-07-7-0035
 TD France

266848-07-7-0065

10+40+30= 80 266848-07-7-0033 266848-07-7-0033  266848-07-7-0034
Thien Loi Thien 0 + 40 + 30=70  266848-07-7-0033 266848-07-7-0033
Khinh An 0 + 0 + 0= 0 266848-07-7-0035
Nguyễn văn Kim 0 + 10 + 0=10 266848-07-7-0034 266848-07-7-0035
Vinh Tien 0 + 25 + 0= 25 266848-07-7-0034 266848-07-7-0035
Minh Vương 0 + 10 + 0= 10 266848-07-7-0034 266848-07-7-0035
Thai Binh Vuong 0+ 10 + 30= 40 266848-07-7-0033 266848-07-7-0034
Ngọc Anh 0 + 10 + 0=10 266848-07-7-0034
Bồ Câu Rộn Ràng 0 + 10 + 30=40 266848-07-7-0033 266848-07-7-0034
Kim Tien 0 + 0 + 40=40 266848-07-7-0033
Yvonne Khuu

266848-07-7-0065

0 + 10 + 0= 10 266848-07-7-0034 266848-07-7-0035 266848-07-7-0035
Huy chuong 266848-07-7-0037 266848-07-7-0033 266848-07-7-0034 266848-07-7-0035
PRIVACY:
Dear Visitor,You accept our privacy by reading this blog-
This Blog is a Site of WordPress.com.Please inform about the privacy for visitor
Privacy Notice for Visitors to Our Users’ Sites

Dự thi:

Tất cả các bạn Lô Dê và độc giả trang Blog, gửi lời cá qua commentar hay gửi qua email của nhóm Lô Dê. Còm phải gửi trước giờ đá banh.

Cách gửi: Biên vào Comment: Thí dụ : France vs. Uruguay : Tỉ Số hay France thắng / Huề / Thua

Kỳ này có thêm Who is Champion (“Ai la` Vô Địch ?”) Cho điểm::
Trươc vong 4 (8 tran) : Trung  100,
Truoc vong 2 (4 tran): Trung  50,
Truoc chung ket ( 1 Tran):  40.
Sai : an ui 0 diem – Ham Vui
Cac bạn có thể du doan 3 lan va tinh theo ket qua lau nhat / nhieu diem nhat 🙄

(update 09-07-2018)

Thi du ban A: Brazil — —                       100  by Brazil vo dich
ban B: Belgium Brazil —-             40  by Brazil vodich
ban C: Belgium Russia Brazil       30 by Brazil vodich
ban D : Belgium Russsia Croatia 10 by Brazil vodich

Cách thức cho điểm theo K.O: Tỉ Số / Thắng /
Cá Theo tỉ số : Trúng (Thắng) 100% voi K.O Points (neu co’):15
Cá Theo tỉ số :  Trúng (Thắng) nhưng không đúng tỉ số: 10
Cá Khong Theo tỉ số : Trúng (Thắng) : 5
Thí dụ Kết quả France vs. Uruguay: 6-5 (1- 1 + Ko: 5-4)
Ai gửi France -Uruguay : 6-5 : 15 điểm
Ai gửi France vs. Uruguay : 2-1 : 10 điểm
Ai gửi FRANCE  thắng: 5 điểm

Kể từ 30 -06 trận tranh tài WORD CUP 16 buoc vào :
V
òng tu ket  : 8 đội sẽ đá K.O. ra 4 đội.
Vòng Chung Ket  : 4 đội sẽ đá K.O. ra 2 đội tranh VO DICH.

*K.O nghĩa la chỉ có thắng thua không có huề,. Rất hấp đẫn

LÔ DÊ với Quả Bóng Vàng 2018

– Vui và Giải trí – No Commercial –

Xóm Lô Dê mùa Worldcup 2018 … Who is Champion

Truoc tran 06.07.2018 Truoc tran 10.07.18 Truoc tran 15.07.2018 điểm
 Anh3Vú Belgium Croatia 0 HV
 Tám Đakao Brazil Belgium  France  30 B
Khai Phong France  30 B
Thuỷ Thứ Thiệt
Lân Trần  France  50 V
NKGermany  Belgien sẽ là vô địch ! France  30 B
Phạm Nga  England,
Vô địch WC2018: Anh
0 HV
 TD France  Belgium France  30 B
 Thien Loi Thien
France vô đich
 30 B
Khinh An
Nguyễn văn Kim Bỉ nhé bác Coatia 0 HV
 Vinh Tien Belgium Croatie… 0 HV
Minh Vương Brazil 🙂 Croatia 0 HV
Linh Trúc Lê
Thai Binh Vuong France  30 B
Ngọc Anh
Bồ Câu Rộn Ràng France  30 B
Kim Tien France  30 B
 Yvonne Khuu
0 cheerleader

 

Xóm Lô Dê mùa Worldcup 2018 ….. vong 8 toi chung KET

Uruguay  0 – France 2
Brazil 1 Belgium 2
Sweden 0 – England 2
Croatia 6 Russia 5
(2-2 / KO 4- 3)
 Summe
 Anh3Vú France-Uruguay 2-1 (điểm: 10) Belgien 5 Brasilien 4
(with K.O.)
(điểm: 10)
SWE 2
Eng 1
Croatia 4  Russia 5

(w. K.O.)

  20
 Tám Đakao France 5    Uruguay 4       (with KO)(điểm: 10) Brazil 2 Belgium 1 Sweden 1 England 2   (điểm: 10) Croatia 2 Russia 0   (điểm: 10)   30
Khai Phong France 2 Uruguay 1

(France 3 Uruguay 2)

(điểm: 10)

Brazil 2 Belgium 1

(Brazil 3 Belgium 2)

Sweden 3 England 1

(Sweden 2 England 1)

Croatia 3 Russia 2

(Croatia 1 Russia 2)

(điểm: 10)

(old)           20
Thuỷ Thứ Thiệt
Lân Trần France 2 Uruguay1   (điểm: 10) Belgium 2 Brazil 1   (điểm: 15) Sweden 2 England 0 Croatia 2 Russia 0   (điểm: 10)   35
NKGermany France-Uruguay 2-1   (điểm: 10) Belgien-Brasilien 2-0   (điểm: 10) Schweden – England : 2-1 Rußland-Kroatien

: 0-2 
(điểm: 10)
  30
Phạm Nga Sweden 3 England 2 Croatia 4 Russia 1   (điểm: 10)   10
 TD France

Cách tính điểm cho trận  Chung Kết
Thí dụ:  Kết quả chính thức là France 1-0 Croatia.
1) Đoán đúng tỷ số chính xác: 20 điểm. 
2) Đoán đúng sự khác biệt của số làm bàn nhưng sai tỷ số:  15 điểm.  Dự đoán:  France 2-1 hoặc 3-2 hoặc 4-3, v.v.
3) Đoán đúng đội thắng nhưng sai tỷ số hoặc sự khác biệt số làm bàn. Dự đoán: France 2-0 hoặc 3-1 hoặc 3-0, v.v.
SCORING FOR FINAL (CHAMPIONSHIP) GAME ONLY:
1) Win with correct scores predicted = 20 diem. Vi du: Bet on FRANE 2 – 1  CROATIA. The final result is exactly as the bet.
2) Win BY correct differential goals = 15 diem. Vi du the same game but someone bet FRANCE 1 – 0 CROATIA (or 1-0, or 3-2 or 4-3….etc…)
3) Win but wrong score and wrong by differential goals = 10 diem. Vi du bet on the final scores by 2 (2-0 or 3-1 or 4-2….etc….)
Xóm Lô Dê mùa Worldcup 2018 ….. vong 8 toi chung KET

France 1- 0 Belgium
England 1
Croatia 2

Tranh giải 3: BELGIUM 2-0 ENGLAND
Chung Kết
FRANCE  4 CROATIA 2
 Summe
 Anh3Vú France 5 Belgium 6
(w. K.O:)
England 6
Croatia 5
(w. K.O)
Belgium 6 England 4
(w. K.O)(điểm: 10)
Croatia 6
FRance 5
(w. K,O)
 10
 Tám Đakao France 1 Belgium 2 England 2 Croatia 1 Belgium 2 England 1   (điểm: 10) France 2 Croatia 1  (điểm: 10)  20
Khai Phong  France 1 Belgium 1  England 3 Croatia 1 Belgium 1 England 2 France 3
Croatia 2  (điểm: 10)
 10
Thuỷ Thứ Thiệt
Lân Trần France 2 Belgium1   (điểm: 10) England 2 Croatia 0 Belgium 3 England 1   (điểm: 10)  France 3 Croatia 1  (điểm: 15)  35
NKGermany  France 4 Belgium 5 England-Croatia 2-1  Belgium-England 2-0   (điểm: 15)

France-Croatie 3-2 

(điểm: 10)

 25
Phạm Nga
 TD France  Belgium thang Belgium thang   (điểm: 10) Nếu Pháp mở tỉ số trước thì chung cuộc có thể là 3-1  (điểm: 10)  10
 Thien Loi Thien   France thắng 2-1

(điểm: 10)
Croatia đi vào chung kết

(điểm: 10)

Belgum 4-3

(điểm: 10)

France vô đich 3-0
(điểm: 10)
 40
 Khinh An  3:2 cho Bỉ  england – croatia 2:1
 Nguyễn văn Kim  Bỉ win

Bỉ bác ơi   (điểm: 10) vẫn coar nhe bác  10
Vinh Tien 1-2 cho Croatie
(Engl 1 – CRO 2)   (điểm: 15)

Belgique va gagner 3-1…

(điểm: 10)

1-0 cho Croatie…  25
Minh Vương Bỉ nhé chú   (điểm: 10) Croatia  10
Linh Trúc Lê có thể Bỉ thắng   (điểm: 10) 10
Thai Binh Vuong Eng3_Bel 2
Fra 1-Cro 0
(điểm: 10)
 10
Ngọc Anh E bắt Bỉ!(điểm: 10)  10
Yvonne Khuu
Em nghĩ Belgium thắng
(điểm: 10)
10
Bồ Câu Rộn Ràng Phap thang 10

Advertisements

Responses

 1. Belgien sẽ là vô địch !

 2. Minh Vương Con dự đoán brazil nha chú

 3. Mậy trận ni khọ đoạn hỉ? Trận Nga đậu vợi Croạtiạ chặc cần vài gạnh muội của Anh3Vụ mợi hệt nhạt nhẹo.

 4. Chuyển đến các bạn một đoạn trong bài báo Người Việt:

  “WESTMINSTER, California (NV) – Lúc 7 giờ sáng Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy, khán giả đến xem trận banh giữa Anh và Thụy Điển tại “sân banh Người Việt,” được nhà tài trợ là công ty Thực Phẩm Tây Hồ và chợ Saigon City Marketplace tặng 500 ổ bánh mì thịt thơm ngon. Đặc biệt, nhà tài trợ còn có thêm phần thưởng $100 cho khán giả đoán trúng kết quả. Kết thúc trận đấu, khán giả Trương Cường đã dự đoán đúng tỷ số 2-0, phần thắng nghiêng về đội Anh, và nhận được giải thưởng từ đại diện nhà tài trợ là ông Dương Sĩ Tín, và nhà báo Đỗ Dzũng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

 5. NHo bna BBT ghi dum xom nha la’ o Face Book

  Vinh Tien Belgium
  Nguyễn văn Kim Bỉ nhé bác
  Pham Viet Hung
  Pham Viet Hung Vô địch WC2018: Anh

 6. WM 2018 ….
  Ngay mai 15.07.2018 la Chung kết….
  Ai sẽ là Vô địch ? Thật là khó trả lời
  France đã co’ lần là vô địch…
  Croatia chưa bao giờ … nhưng đã chiến dâu rất mãnh liệtt và co nhieu kết quả bất ngờ.. 🙂
  Dat du doan dzo cac ban oi …..
  Chi con mot tran nua thoi…..

 7. Tuần rất nhộn khi còn cá độ
  Tuần mất vui khi cá độ xong rồi

 8. Mừng quá, Khai Phong được hạng 3. Tốt rồi. Ban tổ chức trao giải luôn cho rồi.

 9. KHAI PHONG ĐOÁN ĐÚNG TRẬN CHUNG KẾT PHÁP THẮNG. BAN TỔ CHỨC PHẢI TRAO GIẢI RIÊNG CHO TRẬN CHUNG KÉT MỚI ĐÚNG. PHẢI HÔN???


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Chuyên mục

%d bloggers like this: