Archive for the ‘Điểm Phim’ Category

Tình Yêu Vĩnh Cửu Trong Phim “Thư Gởi Juliet”

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Năm 24, 2013

Ngày Tháng Ở Nha Trang – Kỳ II –

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Mười Hai 22, 2012

Phim A GOOD YEAR, tâm thức lãng mạn Pháp lên ngôi – Kỳ II –

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Mười 27, 2012

Phim A GOOD YEAR, tâm thức lãng mạn Pháp lên ngôi – Kỳ I –

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Mười 22, 2012