Archive for the ‘Thơ xưa’ Category

Mùa Hoa Anh Đào,Thu Đào ở xứ Phù Tang

Posted by: trungdung on Tháng Ba 9, 2010

Năm Canh Dần Nói Chuyện Cọp

Posted by: trungdung on Tháng Hai 12, 2010

Bạch Cư Dị và bài thơ liên quan đến Việt Nam

Posted by: trungdung on Tháng Mười Hai 5, 2009

Bài Thơ Cổ về chợ Hà Nội

Posted by: trungdung on Tháng Bảy 17, 2009

Cụ Phan Bội Châu Và Đạo Phật

Posted by: trungdung on Tháng Năm 10, 2009

Câu Chuyện Cây Hoa Mai (IV)

Posted by: trungdung on Tháng Tư 20, 2009

Câu Chuyện Cây Hoa Mai III

Posted by: trungdung on Tháng Tư 11, 2009

Câu Chuyện Cây Hoa Mai II

Posted by: trungdung on Tháng Tư 5, 2009

Bài Thơ Vọng Thiên Thai Tự của Nguyễn Du

Posted by: trungdung on Tháng Tư 5, 2009

Câu Chuyện Cây Hoa Mai(I)

Posted by: trungdung on Tháng Tư 3, 2009

Những Bài Thơ Xưa Nhất về Huế

Posted by: trungdung on Tháng Ba 14, 2009

Bài Thơ Hoa Đào của Nguyễn Du

Posted by: trungdung on Tháng Ba 12, 2009

Nói chuyện Trâu – Phần 2

Posted by: trungdung on Tháng Một 22, 2009

Chữ Đồ

Posted by: trungdung on Tháng Một 17, 2009

Quốc Ca Canada

Posted by: trungdung on Tháng Mười Hai 10, 2008