Archive for the ‘Vui cười – Jokes’ Category

TCĐV Giáp NGỌ 2014 – Bảng điểm ON LINE

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Một 28, 2014

THI CÂU ĐỐI VUI Giáp Ngọ 2014

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Một 25, 2014

Bông Hồng Lô Dê

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Tám 23, 2013

Sớ Táo Lô Dê – Nhâm Thìn / Quý Tị

Posted by: Vuong Tzu on Tháng Hai 1, 2013

BÀI THƠ TIỄN BẠN.

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Một 28, 2013

Những món ăn kỵ nhau

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Một 24, 2013

12 CON GIÁP

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Một 6, 2013

Đón ngày tận thế 21.12.2012

Posted by: Vuong Tzu on Tháng Mười Hai 20, 2012

ĐỐ AI

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Mười Một 24, 2012

Tình già

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Ba 31, 2012

Nổi lòng nàng Rùa

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Ba 17, 2012

Nghệ-sĩ Việt-Nam

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Ba 9, 2012

Chợ Mu ở mô?

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Hai 24, 2012

RAO HÀNG – TẠ TÌNH

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Hai 4, 2012

Mâm nhậu mừng Tết

Posted by: tieu boi boi on Tháng Một 22, 2012