Posts Tagged ‘Vui cười – Jokes’

LÝ 10 THƯƠNG

Posted by: jimmyhoang4 on Tháng Tư 29, 2015

Quà Tết Ất Mùi 2015 II

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Tư 26, 2015

Quà Tết Ất Mùi 2015

Posted by: tieu boi boi on Tháng Hai 18, 2015

Tin vui – LO DE 2014

Posted by: jimmyhoang4 on Tháng Bảy 30, 2014

TCĐV Giáp NGỌ 2014 – Bảng điểm ON LINE

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Một 28, 2014

THI CÂU ĐỐI VUI Giáp Ngọ 2014

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Một 25, 2014

Sớ Táo Lô Dê – Nhâm Thìn / Quý Tị

Posted by: Vuong Tzu on Tháng Hai 1, 2013

12 CON GIÁP

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Một 6, 2013

Đón ngày tận thế 21.12.2012

Posted by: Vuong Tzu on Tháng Mười Hai 20, 2012

Ai về

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Mười Hai 8, 2012

Lời cảm ơn

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Mười Hai 2, 2012

ĐỐ AI

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Mười Một 24, 2012

HOÀI VỌNG.

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Mười Một 24, 2012

Tình già

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Ba 31, 2012

Nổi lòng nàng Rùa

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Ba 17, 2012