Archive for the ‘Niên Khoá’ Category

Họp mặt Lô Dê 2012-2

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Tám 19, 2012

Họp mặt Lô Dê Sài gon và chị Mỹ Quý

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Mười Hai 11, 2011

Tin Buồn- Phân Ưu cùng bạn Minh Huệ

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Mười 30, 2009

Chia Buồn cùng bạn Nguyễn Hữu Danh

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Bảy 7, 2009

Happy Birthday Minh Huệ

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Bảy 6, 2009

Happy Birthday Ánh Hường

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Bảy 2, 2009

Chia Buồn cùng bạn Lê Minh Huệ

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Sáu 20, 2009

Les Lauriers Ngày Trở Lại

Posted by: BBT on Tháng Sáu 19, 2009

Chia Buồn cùng bạn Phạm Ngọc Thuỷ

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Tư 22, 2009

Chia Buồn cùng bạn Quách Nguyên Lộc

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Hai 24, 2009

Chia Buồn cùng bạn NGUYỄN NGỌC GIAO

Posted by: Truong Les-Lauriers on Tháng Mười 20, 2008

Cho Một Tình Thân

Posted by: BBT on Tháng Bảy 16, 2008

Một Đề Nghị

Posted by: BBT on Tháng Bảy 16, 2008

Nắng Hè

Posted by: dathuynh on Tháng Bảy 6, 2008

Les Lauriers:trường xưa.bạn cũ,thầy yêu

Posted by: trungdung on Tháng Sáu 27, 2008